"KEEP THE GOOD - 

CHANGE THE BAD"


Best mulig er ikke umulig

Det behøver ikke være så innviklet å utvikle eller gjennomføre endringer. Min nysgjerrighet på interaksjon mellom mennesker og hvordan det pårvirker resultater positivt eller negativt har ført meg gjennom studier i Design Thinking og Kommunikologi. På seg selv kjenner man ingen. Når synsing blir byttet ut med fakta har du et solid beslutningsunderlag og økt sannsynlighet for å oppnå gode resultater. 

Det har blitt mange "aha" øyeblikk og det er tydeligere enn noen gang hvilken oppmerksomheter som må til for å lykkes med små og store oppgaver og prosjekter. Om det er en person, små eller store grupper eller organisasjoner er det mennesker det gjelder. 

Jeg deler gjerne min erfaring og innsikt slik at du kan lykkes og få en kjekkere hverdag. Bedre produkter og tjenester av mennesker for mennesker. Jeg blir veldig gjerne med på jakten etter de gode løsningene. 

"KEEP THE GOOD - 

CHANGE THE BAD"


BEST MULIG ER IKKE UMULIG