Hva er?

Det er dokumentert og skrevet mye godt om Kommunikologi og Design Thinking. Jeg tar mer enn gjerne en fagprat med deg men om du ønsker å lese litt på egenhånd kan du finne  mer detaljert og utfyllende informasjon under lenkene nedenfor. 

KOMMUNIKOLOGI

Kommunikologi er studiet av struktur og dynamikk i kommunikasjon og forandring når all opplevelse og all adferd er valgt definert - beskrevet og forstått - som kommunikasjon. Læren om det som er felles i forandrings-/utviklingsprosesser.

Kommunikologiforeningen

XLO Change Academy


DESIGN THINKING 

Det handler om å finne løsninger på små og store utfordringer som gjør ting bedre og enklere. Dette oppnås med fokus og empati på menneskene som saker og ting utvikles for. Kreativitet, tverrfaglighet og gode prosesser baner vei for ønsket mål.

DT Bergen

Designarena

IDEO