MINE TJENESTER

Skal du utvikle og så blir det bare innviklet? Er det behov for endring men du vet ikke hvor du skal begynne? 

Eller synes du at du har prøvd allt og trenger noen til hjelpe deg på sporet igjen? 

Du har et fantastisk potensiale til å lykkes. Med rett oppmerksomhet og verktøykasse får du tilgang til alle ressurser hos deg og de rundt deg og reisen mot mål blir mer gøy og mindre vond. Endringer og utvikling kan absolutt være en tøff prosess men når du vet hvor du skal eller hva du vil oppnå gir det mening og blir enklere. 


"Difficult roads often laed to beautiful destinations"

I min verktøykasse har jeg Design Thinking, Kommunikologi, systemutvikling, økonomi, markedsføring og masse erfaring fra ulike bransjer og organisasjoner. Bli med å oppdag det uoppdagne. Mest sannsynlig vil du få mange "aha" øyeblikk og oppleve at du har flere ressurser tilgjengelig for å skape retning og gjennomføringskraft enn du tror. 


Workshop 

Gøy med mening! Bruk kreativitet og oppnå gode resultater gjennom økt motivasjon, involvering, entusiasme og begeistring.  

Foredrag

Tilpasset ditt behov for nytenking, kommunikasjon, relasjonsbygging, endring, motivasjon, etablering av nye grupper.

Fasilitere prosesser

Bli en del av utvikling- eller endringsprosessen selv og del eller overlat fasiliteringen til en utenfor din egen organisasjon. 

Økt verdiskaping for deg selv og deltagere   ved å gjøre møter og arbeidsprosesser mer effektiv, lærende, og kreative


Kartlegge tilstand

Hvordan står det til og hva er de underliggende årsakene? 

Råd- og veiledning

Utforske og utvikle din egen eller din organisasjons muligheter. Hvilke brikker må på plass for å oppnå ønsket tilstand.

Kommunikologiske emner

Oppmerksomhet på virkefulle områder som kan snu motvind til medvind. Hvorfor lykkes noen og andre ikke? 

Få innsikt,  balanse og fleksibelt verktøy for endring og kommunikasjon.