OMTALER OG GODE EKSEMPLER PÅ HVA VI KAN FÅ TIL

Under og etter studiene i Design Thinking og Kommunikologi har jeg fått være med på mye gøy og lærerikt. Min oppmerksomhet går også mer enn før mot gode resultater som underbygger min egen pasjon. Jeg deler og skryter på meg både det jeg har vært en bit av og inspirerende prosjekter som har klart å gjøre en forskjell. En lett mix som viser i praksis hva man kan få til.

Resultat av caset jeg jobbet med under studier i Design Thinking

48 timer på å gjøre Bergen til en bedre sykkelby.
48 timer på å gjøre Bergen til en bedre sykkelby.

Omtale fra Cyclehack i Bergen juni 2016 hvor jeg var tilgjengelig som mentor.

Intervju med Barnevakten om barn og motivasjon til økt bevegelse

Stjerneeksempel på hva emapti, god kommunikasjon og brukermedvirkning kan føre til. Hurra fra meg - slikt vil vi ha mer av.

For et resultat! Her trengs det ikke større eller mindre eller hjelp. Empati, tverrfaglighet, nytenking, analyse av årsak istedet for symptom. Egentlig enkelt men så stor betydning for mange mennesker som gis mulighet til å være mindre avhengig av hjelp.